"De Mirakelmakers" : Wortegem, enkele jaren na de fusie ...
Jonge mensen trekken weg om elders hun geluk te gaan zoeken. Het parochiaal leven bloedt dood, de gemeente
ontvolkt. De laatse échte Wortegemnaren voelen zich geroepen om iets aan de hele situatie te veranderen.
Onder impuls van de koster werken zij een plan uit dat, zoals achteraf zal blijken, het begin zal betekenen van de
heropbloei van Wortegem...
Bekijk de foto's.