"En toen was er kalkoen" : Kerstavond ...
Een avond waarop vele families zich verenigen aan de feesttafel, een avond waarop wensen van vrede en geluk
worden uitgewisseld, waar een sfeer van gezelligheid heerst, onder de kerstboom.
Het kerstfeest bij de familie van Overloop is geen gewone bijeenkomst. Dertig jaar leeft de familie in onvrede,
en was er geen enkele vorm van contact. Daar wil de oudste dochter nu verandering in brengen ...
Bekijk de foto's.