"Loulou" : Lou, overtuigd van zijn eigen opmerkelijk intelligentie, wordt op een dag ontslagen, en dit betekend
zowel voor hem als voor zijn echtgenote, Martine, een harde noot om te kraken.
Alle schuld wordt in de schoenen van de facteur geschoven. Als vriend des huizes, voelt hij zich verplicht om Lou
aan een nieuwe job te helpen, wat hem dan ook lukt.
Doch algauw zal blijken dat de goederen die Lou aan de man moet brengen, van een heel ander kaliber zijn dan
eerst gedacht.
Alsof dat nog niet genoeg is, wordt het gezin ook geconfronteerd met het losbandige liefdesleven van dochter Lieve ...
Bekijk de foto's.